Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game | Paparizou Forum - International Fan Community
Helena Paparizou - Etsi & Etsi
Image Map

Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track GameRe: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby dianapaparizou » Wed Jan 03, 2018 1:23 pm

Ouranio Toxo (16)
Haide (Greek Version) (4)
An Me Dis Na Kleo (31)
Screen Test (31)
Etsi Ki Etsi (25)
Everlasting Love (18)
Ase Me Na Figo (27)
Poso Lipame (18)
Crazy Girl (10)
Misi Kardia (10)
User avatar
dianapaparizou
Paparizoued
Paparizoued
61
2005
Iparhi Logos (2006)
Iparhi logos

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby paparizikos » Wed Jan 03, 2018 3:30 pm

Ouranio Toxo (16)
Haide (Greek Version) (2)
An Me Dis Na Kleo (33)
Screen Test (31)
Etsi Ki Etsi (25)
Everlasting Love (20)
Ase Me Na Figo (27)
Poso Lipame (18)
Crazy Girl (8)
Misi Kardia (10)
Image
User avatar
paparizikos
Media Manager
Media Manager
2644
1999
Protereotita: Euro Edition (2005)
Stin Kardia Mou Mono Thlipsi

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby Jessica » Wed Jan 03, 2018 4:42 pm

Ouranio Toxo (16)
Haide (Greek Version) (0)
An Me Dis Na Kleo (33)
Screen Test (31)
Etsi Ki Etsi (25)
Everlasting Love (18)
Ase Me Na Figo (29)
Poso Lipame (18)
Crazy Girl (8)
Misi Kardia (12)

Haide is eliminated
User avatar
Jessica
Paparizoid
Paparizoid
1455
Portugal
2008
Giro Apo t' Oniro (2010)
GirnaMeStoXtes

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby SurvivorFan » Wed Jan 03, 2018 6:25 pm

Ouranio Toxo (16)
An Me Dis Na Kleo (31)
Screen Test (33)
Etsi Ki Etsi (25)
Everlasting Love (18)
Ase Me Na Figo (29)
Poso Lipame (20)
Crazy Girl (6)
Misi Kardia (12)
SurvivorFan
Spamarizou
Spamarizou
13018
2004
One Life (2014)
-

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby Jessica » Wed Jan 03, 2018 8:51 pm

Ouranio Toxo (14)
An Me Dis Na Kleo (31)
Screen Test (33)
Etsi Ki Etsi (25)
Everlasting Love (16)
Ase Me Na Figo (31)
Poso Lipame (20)
Crazy Girl (6)
Misi Kardia (14)
User avatar
Jessica
Paparizoid
Paparizoid
1455
Portugal
2008
Giro Apo t' Oniro (2010)
GirnaMeStoXtes

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby paparizikos » Thu Jan 04, 2018 10:54 pm

Ouranio Toxo (12)
An Me Dis Na Kleo (33)
Screen Test (33)
Etsi Ki Etsi (27)
Everlasting Love (16)
Ase Me Na Figo (31)
Poso Lipame (20)
Crazy Girl (4)
Misi Kardia (14)
Image
User avatar
paparizikos
Media Manager
Media Manager
2644
1999
Protereotita: Euro Edition (2005)
Stin Kardia Mou Mono Thlipsi

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby SurvivorFan » Sun Jan 07, 2018 4:56 pm

Ouranio Toxo (12)
An Me Dis Na Kleo (31)
Screen Test (33)
Etsi Ki Etsi (29)
Everlasting Love (18)
Ase Me Na Figo (31)
Poso Lipame (20)
Crazy Girl (2)
Misi Kardia (14)
SurvivorFan
Spamarizou
Spamarizou
13018
2004
One Life (2014)
-

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby paparizikos » Sun Jan 07, 2018 6:02 pm

Ouranio Toxo (10)
An Me Dis Na Kleo (31)
Screen Test (33)
Etsi Ki Etsi (31)
Everlasting Love (20)
Ase Me Na Figo (31)
Poso Lipame (20)
Crazy Girl (0)
Misi Kardia (14)

Crazy Girl got eliminated!!!
Image
User avatar
paparizikos
Media Manager
Media Manager
2644
1999
Protereotita: Euro Edition (2005)
Stin Kardia Mou Mono Thlipsi

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby SurvivorFan » Mon Jan 08, 2018 1:41 pm

Ouranio Toxo (8)
An Me Dis Na Kleo (31)
Screen Test (35)
Etsi Ki Etsi (31)
Everlasting Love (20)
Ase Me Na Figo (33)
Poso Lipame (20)
Misi Kardia (12)
SurvivorFan
Spamarizou
Spamarizou
13018
2004
One Life (2014)
-

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby Jessica » Mon Jan 08, 2018 9:08 pm

Ouranio Toxo (6)
An Me Dis Na Kleo (31)
Screen Test (35)
Etsi Ki Etsi (31)
Everlasting Love (18)
Ase Me Na Figo (35)
Poso Lipame (20)
Misi Kardia (14)
User avatar
Jessica
Paparizoid
Paparizoid
1455
Portugal
2008
Giro Apo t' Oniro (2010)
GirnaMeStoXtes

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby SurvivorFan » Tue Jan 09, 2018 11:54 am

Ouranio Toxo (4)
An Me Dis Na Kleo (31)
Screen Test (37)
Etsi Ki Etsi (31)
Everlasting Love (18)
Ase Me Na Figo (35)
Poso Lipame (22)
Misi Kardia (12)
SurvivorFan
Spamarizou
Spamarizou
13018
2004
One Life (2014)
-

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby paparizikos » Tue Jan 09, 2018 1:42 pm

Ouranio Toxo (2)
An Me Dis Na Kleo (33)
Screen Test (35)
Etsi Ki Etsi (33)
Everlasting Love (18)
Ase Me Na Figo (35)
Poso Lipame (22)
Misi Kardia (12)
Image
User avatar
paparizikos
Media Manager
Media Manager
2644
1999
Protereotita: Euro Edition (2005)
Stin Kardia Mou Mono Thlipsi

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby Jessica » Tue Jan 09, 2018 9:01 pm

Ouranio Toxo (0)
An Me Dis Na Kleo (33)
Screen Test (35)
Etsi Ki Etsi (33)
Everlasting Love (16)
Ase Me Na Figo (37)
Poso Lipame (22)
Misi Kardia (14)

Ouranio Toxo is eliminated
User avatar
Jessica
Paparizoid
Paparizoid
1455
Portugal
2008
Giro Apo t' Oniro (2010)
GirnaMeStoXtes

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby SurvivorFan » Wed Jan 10, 2018 10:16 am

An Me Dis Na Kleo (31)
Screen Test (37)
Etsi Ki Etsi (33)
Everlasting Love (14)
Ase Me Na Figo (37)
Poso Lipame (24)
Misi Kardia (14)
SurvivorFan
Spamarizou
Spamarizou
13018
2004
One Life (2014)
-

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby paparizikos » Wed Jan 10, 2018 2:33 pm

An Me Dis Na Kleo (31)
Screen Test (35)
Etsi Ki Etsi (35)
Everlasting Love (16)
Ase Me Na Figo (37)
Poso Lipame (24)
Misi Kardia (12)
Image
User avatar
paparizikos
Media Manager
Media Manager
2644
1999
Protereotita: Euro Edition (2005)
Stin Kardia Mou Mono Thlipsi

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby SurvivorFan » Thu Jan 11, 2018 1:21 pm

An Me Dis Na Kleo (31)
Screen Test (37)
Etsi Ki Etsi (33)
Everlasting Love (16)
Ase Me Na Figo (39)
Poso Lipame (24)
Misi Kardia (10)
SurvivorFan
Spamarizou
Spamarizou
13018
2004
One Life (2014)
-

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby paparizikos » Thu Jan 11, 2018 6:50 pm

An Me Dis Na Kleo (33)
Screen Test (37)
Etsi Ki Etsi (35)
Everlasting Love (16)
Ase Me Na Figo (39)
Poso Lipame (22)
Misi Kardia (8)
Image
User avatar
paparizikos
Media Manager
Media Manager
2644
1999
Protereotita: Euro Edition (2005)
Stin Kardia Mou Mono Thlipsi

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby SurvivorFan » Fri Jan 12, 2018 10:38 am

An Me Dis Na Kleo (33)
Screen Test (39)
Etsi Ki Etsi (33)
Everlasting Love (16)
Ase Me Na Figo (41)
Poso Lipame (22)
Misi Kardia (6)
SurvivorFan
Spamarizou
Spamarizou
13018
2004
One Life (2014)
-

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby paparizikos » Fri Jan 12, 2018 4:49 pm

An Me Dis Na Kleo (35)
Screen Test (37)
Etsi Ki Etsi (35)
Everlasting Love (16)
Ase Me Na Figo (41)
Poso Lipame (22)
Misi Kardia (4)
Image
User avatar
paparizikos
Media Manager
Media Manager
2644
1999
Protereotita: Euro Edition (2005)
Stin Kardia Mou Mono Thlipsi

Re: Ouranio Toxo CD Album - Elimination Track Game

Postby SurvivorFan » Sat Jan 13, 2018 1:45 pm

An Me Dis Na Kleo (33)
Screen Test (39)
Etsi Ki Etsi (33)
Everlasting Love (16)
Ase Me Na Figo (43)
Poso Lipame (22)
Misi Kardia (4)
SurvivorFan
Spamarizou
Spamarizou
13018
2004
One Life (2014)
-
PreviousNext


Return to Polls & Opinions

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest